top of page
akreditované-testy-dna.jpg

Testy DNA pre cudzie krajiny
Pre právne účely

100% v súlade s miestnymi predpismi

DNA test pre cudzie krajiny/jurisdikcie

DNA Diagnostické Centrum ponúka testy DNA pre právne účely v nasledujúcich krajinách/jurisdikciách: (Nemecko, Rakúsko, USA, Anglicko, Kanada, Austrália), ale aj v ďalších menej frekventovaných regiónoch.

 

Výsledky týchto testov DNA sú vo formáte požadovanom súdmi a štátnymi inštitúciami konkrétnych krajín, v jazyku danej krajiny. Výsledky sú vydávané v nemčine, angličtine, francúzštine a španielčine.

Náš tím vám vysvetlí celý proces, vrátane potrebnej dokumentácie a organizácie odberu vzoriek v SR av zahraničí. Ušetríme vám náklady spojené s cestovaním, tlmočníkmi, právnikmi a pod.

bottom of page