top of page

DNA  TESTY  OTCOVSTVA

DNA testy otcovstva | Presnosť >99,99% | Dual Process ™

DNA test otcovstva je vykonávaný zo vzorky slín (bukálny ster) ktoré sú odobraté pomocou sterilného aplikátora. Odber je možné vykonať ambulatne u nás v Bratislave, alebo osobne doma. K domácemu odbětru je nutná naša odberová sada, ktorú dostanete po odjednání testu DNA.

Naše DNA testy určenie biologického otcovstva sú postavené na detekciu a porovnávanie 16, 20 alebo 25 STR markérov DNA profilu testovaných osôb. Oproti iným laboratóriím vykonávame DNA analýzu duplicitne, tzn. že, každá vzorka je testovaná minimálne dvakrát (DUAL PROCESS) a pokiaľ ide o vylúčenie otcovstva testujeme ešte raz, tzn. že vzorka je testovaná 3 krát než vydáme výsledok.
 
Všetky DNA testy otcovstva sú plnohodnotné testy s preukázateľnosťou vyššou ako 99.99% a možno ho objednať ako plne anonymný, informatívny alebo ako test akreditovaný/'chain-of-custody' s overením identity testovaných osôb. Naše testy otcovstva nevyžadujú prítomnosť vzorky matky.
 
Odber vzorky pre DNA test otcovstva je možné vykonať ambulantne u nás, v ľubovoľnom zdravotníckom zariadení podľa vášho výberu, v pohodlí vášho domova alebo kancelárie za použitia našej univerzálne DNA odberovej sady obsahujúcej sterilné aplikátory a všetko ostatné pre odber a odoslanie vzoriek späť k nám na analýzu.

Výsledky odbržíte za cca 5-10 pracovných dní (aktuálna dĺžka analýzy je závislá na kvalite genetického materiálu!). Výsledok každej rozšírenej analýzy obsahuje kompletnú správu s jednotlivými DNA profilmi testovaných osôb. Rozšírená analýza MAX detekuje maximálny počet (25) genetických markerov a je tak najpresnejším ponúkaným testom!

Laboratórium založené 1995 - viac ako 20 rokov skúseností s DNA testmi určenia otcovstva

ISO17025 akreditácia - akreditované DNA testy s overením identity testovaných v režime "chain-of-custody" je možné použiť na vypracovanie súdneho posudku súdnym znalcom.

DUAL PROCESS - duálny analýza, každú vzorku testujeme minimálne dvakrát pred vydaním výsledku

bottom of page