top of page

TESTY  PRÍBUZNOSTI

RYCHLÉ VÝSLEDKY - Veľmi presné výsledky do 5-7 dní od obdržania vzorky
NÍZKÁ CENA - Naše testy sú presné a lacné
JEDNODUCHÝ ODBER - Vzorka DNA sa získa bukálnym sterom
DISKRÉTNOSŤ - Všetky výsledky sú súkromné a dôverné
DNA TEST SÚRODENCOV

Test DNA súrodencov pomôže dvoma jedincom overiť, či zdieľajú jedného alebo oboch rodičov. Tento typ testu sa zvyčajne vykonáva, pokiaľ údajný otec nie je k dispozícii pre test paternity a predpokladaí súrodenci chcú vedieť, či majú spoločné obaja alebo jedného rodiča.


Diagnostické centrum DNA vykonáva dva typy testov DNA sourozenectví:
- Test DNA polovičných súrodencov, kedy údajní súrodenci sú presvedčení, že zdieľajú iba jedného biologického rodiča (napr. Dvaja súrodenci nemajú rovnakú biologickú matku, ale chcú vedieť, či majú rovnakého biologického otca).
- Test DNA úplných súrodencov sa vykonáva, ak dvaja súrodenci zdieľajú jedného biologického rodiča a chcú vedieť, či majú rovnakého aj druhého rodiča (napr. Dvaja súrodenci vedia, že majú rovnakú biologickú matku a chcú vedieť, či majú tiež rovnakého biologického otca).

DNA TEST PRARODIČOV

Test DNA prarodičov môže zistiť, či je dieťa biologicky príbuzné so svojimi starými rodičmi. Test sa zvyčajne vykonáva, ak údajný otec dieťaťa nie je k dispozícii pre test paternity a starí rodičia majú pochybnosti, či je dieťa s nimi naozaj príbuzné.


Test DNA starých rodičov je založený na tom, že dieťa získava polovicu svojho genetického profilu od každého z biologických rodičov. Ak jeden z rodičov dieťaťa nie je známy alebo zomrel, môžeme u starých rodičov zistiť, či svojou DNA prispeli do genetického profilu dieťaťa.

DNA TEST TETA/STRÝKO

Test DNA teta/strýko zistí, či je dieťa biologicky príbuzné so súrodencom údajného otca. Tento test je dobrou voľbou v prípade, že neexistujú vzorky zosnulého údajného otca alebo sa údajný otec odmieta testu zúčastniť a jediným dostupným príbuzným je súrodenec, brat alebo sestra údajného otca.

bottom of page