top of page

PRENATÁLNE  TESTY  OTCOVSTVA

Náš test určí otcovstvo v tehotenstve u plodu mužského aj ženského pohlavia

Neinvazívne prenatálne DNA testy otcovstva | Presnosť >99,9% | od 7. týždňa

Neinvazívne DNA test otcovstva v tehotenstve je vykonávaný zo vzorky krvi matky a slín (bukálny ster) domělého otca.
Odber je možné vykonať ambulatne v našej pražskej DDC klinike, u svojho gynekológa alebo v niektorom zo zdarvotnických zariadení po celom Slovensku. K odberu je nutná naša odberová súprava a použitie našich odberových skúmaviek zo stabilizačnou látkou!
 

Test je možné vykonať už od 7. týždňa tehotenstva

Naše prenatálne cffDNA testy otcovstva sú založené na detekcii a porovnaniu 2688 SNP markerov cffDNA plodu a testovaných osôb. Na vykonanie testu otcovstva v tehotenstve využívame molekulárno-genetické metódy, NGS technológiu a proprietárne počítačový algoritmus pre štatistický výpočet pravdepodobnosti biologického otcovstva.
 
Od 7. týždňa tehotenstva je cffDNA (nebunková DNA plodu) obsiahnutá vo vzorke materskej krvi v množstve ktoré je možné analyzovať. Skôr tento test nie je možné vykonať!
 
Neinvazívny prenatálny DNA test otcovstva je 100% bezpečný pre matku i nenarodené dieťa a potvrdí pravdepodobnosť biologického otcosvtva na viac ako 99.9%.

 

Publikácie

Genetics in Medicine: 2013 Jun;15(6):473-7, Informatics-based, highly accurate, noninvasive prenatal paternity testing 
Obstetrics & Gynecology: August 2014 - Volume 124 - Issue 2 PART 1 - p 210-218, Single-Nucleotide Polymorphism–Based Noninvasive Prenatal Screening in a High-Risk and Low-Risk Cohort. 

Laboratórium založené 1995 - viac ako 20 rokov skúseností s DNA testmi určenia otcovstva

ISO17025 akreditácia - akreditované DNA testy s overením identity testovaných v režime "chain-of-custody" je možné použiť na vypracovanie súdneho posudku súdnym znalcom.

NGS technológia- detekcia SNP markerov cffDNA

bottom of page