top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraDDC Slovensko

Určenie biologického otcovstva bez vzorky domnelého otca

V prípadoch kedy nie je možné testovať vzorku údajného otca z dôvodov neprítomnosti, nespolupráce alebo úmrtia, ponúka naša centrum alternatívne riešenie tzv. nepriame testy určenie otcovstva bez použitia vzorky údajného otca. Nepriame testy určenie otcovstva porovnávajú DNA profil testovaného dieťaťa s DNA profilom príbuzného člena rodiny.

Je teda možné testovať dieťa s jeho súrodencom, tzv. DNA test súrodencov, keď dvaja alebo viac súrodencov je testovaný a ich DNA profily sa následne porovnávajú. Ďalším vhodným testom je DNA test starých rodičov, kedy je možné porovnať DNA profil dieťaťa a jedného alebo oboch starých rodičov z otcovej strany. V prípadoch keď rodičia údajného otca nie sú nažive alebo nie je možné získať ich vzorku DNA, je možné pristúpiť k testovaniu súrodencov údajného otca (tety alebo strýka testovaného dieťaťa), jedná sa o tzv. test avunkulárný (DNA test teta / strýko). U detí mužského pohlavia možno tiež testovať príbuzné údajného otca mužského pohlavia pomocou DNA testu Y-STR (tzv. Test Y chromozómu, ktorý sa vyskytuje iba u mužov).


Existuje veľa možností ako určiť biologické otcovstvo bez vzorky údajného otca. Pri všetkých už spomínaných testov DNA je zároveň možné testovať neštandardné vzorky ako sú vlasy, zubná kefka, nechty, nedopalek cigarety a pod ..


DNA Diagnostické Centrum s.r.o.

office@dnacenter.sk

Tel: 02/33527652

758 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page